Співробітникам

Шановні викладачі!

На цій сторінці Ви зможете знайти корисну інформацію щодо графіку роботи факультету, підвищення кваліфікації, а також деякі методичні матеріали, необхідні для повсякденної роботи.


Шановні викладачі! Запрошуємо Вас до обговорення нової редакції ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ РУКОПИСІВ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ на ХТФ. Пропозиції і зауваження надсилайте на адресу xtf.metodist@gmail.com до 10 червня 2019 p.

Посилання на репозиторій навчальних посібників ХТФ(для завантаження навчальних матеріалів)


Види грифів та перелік документів, необхідних для їх видання

Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник

1. Відредагований рукопис (роздрукований та на електронному носії);

2. Редакторський висновок;

3. Рецензії на рукопис (не менше двох) від фахівців відповідної галузі знань, які не є працівниками КПІ ім. Ігоря Сікорського (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

4. Відповідь авторів на зауваження рецензентів;

5. Витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету з рекомендацією до видання рукопису;

6. Висновок відповідального редактора (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

7. Обґрунтування доцільності видання;

8. Програма навчальної дисципліни та робочі програми кредитних модулів;

9. Анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків);

10. Відомості про авторів, рецензентів та відповідального редактора;

11. Витяг з засідання кафедри.

Всі документи завантажуються у pdf- або графічному форматі

1. Відредагований рукопис (у pdf-форматі);

2. Рецензія на рукопис від фахівців відповідної галузі знань, які не є співробітниками кафедри авторів/укладачів (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

3. Відповідь авторів на зауваження рецензента;

4. Висновок відповідального редактора (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);

5. Анотації українською та англійською мовами (кожна не менше 650 знаків);

6. Витяг з засідання кафедри.


Перелік навчально-методичної документації дисципліни/кредитного модуля, що повинна зберігатися у БД системи "Електронний кампус" (файл Campus_metod_doc.ppt)

Попередній переглядДодатокРозмір
Order.pdf1.04 MБ