Співробітникам

Шановні викладачі!

На цій сторінці Ви зможете знайти корисну інформацію щодо графіку роботи факультету, підвищення кваліфікації, а також деякі методичні матеріали, необхідні для повсякденної роботи.


План проведення семінарів з захисту інформації та персональних даних для відповідальних з кафедр. Інформація про дату, час і місце проведення розсилатиметься персонально кожномі відповідальному (причіплені файли part_1.pdf, part_2.pdf)


Освітньо-професійні програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів можна завантажити за посиланнями:


 

Порядок надання грифів навчальним матеріалам в НТУУ «КПІ:

В НТУУ «КПІ» діють такі види грифів:
–        «Затверджено Вченою радою НТУУ «КПІ»;
–        «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»;
–        «Рекомендовано вченою радою інституту/факультету».
Гриф «Затверджено Вченою радою НТУУ «КПІ» надають підручникам та навчальним посібникам.
Гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» надають інформаційним ресурсам (їх окремим елементам) системи дистанційного навчання та навчальним виданням, що забезпечують загальноуніверситетські навчальні дисципліни, програми яких затверджуються Методичною радою університету.
Гриф «Рекомендовано вченою радою інституту/факультету» надається усім іншим видам видань.

Текст наказу 1-248 від 03.11.2015 (доступний тільки у внутрішній мережі НТУУ "КПІ"), додаток до наказу, зразки документів


Для отримання грифа «Рекомендовано вченою радою хіміко-технологічного факультету» обов’язковими є такі документи:

  • рецензії на рукопис від одного-двох фахівців відповідної галузі знань, що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів;
  • відповідь авторів/укладачів на зауваження рецензентів;
  • висновок відповідального редактора;
  • анотації трьома мовами (українською, англійською, російською) кожна не менше 650 знаків;
  • витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до видання рукопису та надання йому грифа.

Рукопис разом із супровідними документами подається навчально-методичній комісії факультету, яка організує його розгляд. У разі позитивного рішення навчально-методична комісія рекомендує рукопис до затвердження вченою радою факультету, рішенням якої рукопису надається гриф «Рекомендовано вченою радою хіміко-технологічного факультету».

 Навчально-методична комісія інституту/факультету у разі необхідності також може запросити до розгляду або перевірки й інші документи (обґрунтування доцільності видання, робочу програму кредитного модуля тощо).
 Навчально-методична комісія інституту/факультету може розробити і затвердити порядок розгляду рукописів в інституті/на факультеті.

Порядок отримання грифу вченої ради ХТФ ( файл For_expert.pdf) та Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення  2009 р. (файл 13.pdf) Ви можете знайти у доданих файлах


Перелік навчально-методичної документації дисципліни/кредитного модуля, що повинна зберігатися у БД системи "Електронний кампус" (файл Campus_metod_doc.ppt)