Навчання

Положення про організацію навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Положення розроблено на підставі:

 • Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”;
 • Указів Президента від 16.06.95 p. №451/95, від 27.01.99 р. №70/99, від 28.01.2000 р. №109/2000, від 01.08.2000 р. №943/2000 “Положення про національний заклад (уста­нову) України”.
 • Постанов Кабінету Міністрів України:
  • від 29.09.2003 р. №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”.
  • від 29.11.2001 р. №1614 “Положення про інспекцію навчальних закладів”;
  • від 09.09.2001 p. №978 “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей”;
  • від 07.08.1998 р. №1247 “Про розроблення державних стандартів вищої освіти”;
  • від 20.01.1997 p. №38 (№1264 від 14.11.97 р., №547 від 06.04.99 р.) “Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”;
  • від 05.09.1996 p. №1074 “Положення про державний вищий заклад освіти”;
 • Наказів Міністра освіти і науки України:
  • від 31.07.1998 р. №285 “Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою”.
  • від 15.07.1996 p. №245 “Положення про порядок переведення, від­рахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”;
  • від 07.08.2002 p. №450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”;
  • від 06.06.1996 р. №191/153 “Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти”;
  • від 08.12.1995 p. №340 (від 03.01.96 р. №1/1026) “Положення про організацію ек­стернату у вищих навчальних закладах України”;
  • від 02.06.1993 p. №161 “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”;
 • Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті університету