Спеціалісти

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ можна отримати на базі рівня БАКАЛАВР; термін навчання - 1 рік 6 місяців

Спеціальність Спеціалізація Кафедра Кваліфікація
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2139.2 - інженер із застосування комп'ютерів
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології 2146.2-інженер-технолог (хімічні технології)
Хімічні технології органічних речовин Органічної хімії та технології органічних речовин
Енергоефективна технічна електрохімія та захист металлів від корозії Технології електрохімічних виробництв
  • Хімічні технології кераміки та скла
  • Хімічні технології в'яжучих матеріалів
 
  • Хімічної технології кераміки та скла
  • Хімічної технології композиційних матеріалів
Хмічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів Хімічної технології композиційних матеріалів

Структура освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (94,5 кредитів)

Нормативна навчальні дисципліни - 48,5 кредитів

  • Цикл професійно-орієнтованої  гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 4,5 кредити
  • Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки:                      44 кредити

Вибіркові навчальні дисципліни - 46 кредитів

  • Дисципліни самостійного вибору навчального закладу: 4 кредити
  • Дисципліни вільного вибору студентів%                      42 кредити

Освітньо-професійни програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) підготовки спеціаліста:

Спеціальність ОПП ОКХ
7.05020202 частина 1, частина 2, частина 3 частина 1, частина 2, частина 3
7.05130101 частина 1, частина 2, частина 3 частина 1, частина 2, частина 3
7.05130102 частина 1, частина 2, частина 3 частина 1, частина 2, частина 3
7.05130103 частина 1, частина 2, частина 3 частина 1, частина 2, частина 3
7.05130104 ОПП ОКХ
7.05130107 ОПП+ОКХ