Магістратура

Освітній рівень магістра можна отримати на базі освітнього рівня БАКАЛАВР; термін навчання за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців, за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці.

Спеціальність Спеціалізація Кафедра Кваліфікація
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Комп'ютерно-інтегровані і технології сталих хімічних виробничих комплексів Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2139.2 - інженер із застосування комп'ютерів
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення Технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
2149.2 - інженер-дослідник
2146.2-інженер-технолог (хімічні технології)
  Хімічні технології органічних речовин Органічної хімії та технології органічних речовин  
  Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів Технології електрохімічних виробництв  
  Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів Хімічної технології кераміки та скла  
  Хімічні технології неорганічних і органічних в'яжучих матеріалів Хімічної технології композиційних матеріалів  
  Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів Хімічної технології композиційних матеріалів  
  Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Фізичної хімії  

Структура освітньо-науковоих та освітньо-професійних програм підготовки магістра (120 кредитів)

Нормативна навчальні дисципліни - 60,5 кредитів

  • Цикл професійно-орієнтованої  гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 6,5 кредити
  • Цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки:                      54 кредити

Вибіркові навчальні дисципліни - 60,5 кредитів

  • Дисципліни самостійного вибору навчального закладу: 19,5 кредитів
  • Дисципліни вільного вибору студентів%                        41 кредит