Кафедри

Інформація про кафедри факультету з посиланнями на офіційні сайти

органічної хімії та технології органічних речовин

Кафедра здійснює загально-наукову підготовку по органічній хімії студентів хіміко-технологічного, інженерно-хімічного факультетів і факультетів біотехнології й електроніки, а також готує фахівців із фаху "Хімічна технологія органічних речовин".

технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

Кафедра ТНР та ЗХТ одна з найстаріших у Київському політехнічному інституті. Вона була заснована у вересні 1898 року на хімічному відділенні, яке згодом перетворилося в хіміко-технологічний факультет.

технології електрохімічних виробництв

Кафедра технології електрохімічних виробництв (ТЕХВ) заснована в 1929 р. проф. М.О. Рабіновичем. В 1930-1941 рр. та в 1944-1956 р.р. кафедру очолював видатний спеціаліст в галузі електрохімії М.М. Воронін. З 1956-1960 р.р. завідуючим кафедрою був доц. І.Б.Бармашенко. Подальший розвиток кафедри та її становлення як однієї з відомих електрохімічних шкіл світу пов’язані з іменем д.х.н., проф. Л.І. Антропова, який був завідувачем кафедри ТЕХВ з 1960 по 1986 рік. З 1986 року і до червня 2008 року завідувачем кафедри був д.т.н., проф. В.П.Чвірук. З липня 2008 р. до теперішнього часу завідувач кафедри О.В. Лінючева, яка є ученицею Л.І.Антропова і В.П.Чвірука. На кафедрі підготовлено 2500 фахівців, з яких 240 випускників захистили кандидатські і 20 - докторські дисертації. Серед випускників кафедри лауреат Ленінської і Державної премій СРСР, проф. Л.М. Якименко, академік НАН України А.В. Городиський, член - кор. НАН України О.Г. Зарубицький, член-кор. НАН України В.И.Шаповал, відомі вчені НАН України, керівники великих промислових підприємств.

хімічної технології кераміки та скла

Кафедра технології силікатів (хімічної технології кераміки та скла) - один з найстаріших підрозділів Київського політехнічного інституту, була утворена у 1921 р. академіком Академії наук України Б.С.Лисіним. Під його керівництвом на кафедрі виконувався комплекс робіт з розробки фізико-хімічних основ сучасних технологій виробництва кераміки та скла, з вивчення мінеральної сировинної бази України.

хімічної технології композиційних матеріалів

Підготовку інженерів-технологів силікатного профілю в Київському політехнічному інституті почали здійснювати з першого року його створення. В цьому плані значний вклад зробив інженер-технолог К.Г. Дементьєв, який став організатором і першим завідувачем кафедри технології будівельних матеріалів і мінеральних речовин, керував дипломними роботами і проектами, а в 1905 році захистив докторську дисертацію на тему "Наукові основи техніки будівельних матеріалів" і став професором.

фізичної хімії

Кафедру засновано у 1900 році. Це була перша кафедра фізичної хімії в царській Росії і друга в світі. Засновником кафедри був професор В.Ф. Тимофєєв, який керував нею до 1908 р. Після В.Ф. Тимофєєва протягом більш ніж 30 років кафедру очолював видатний вчений, академік НАНУ та член-кореспондент РАН В.О. Плотніков.

З 2013 року на базі кафедри фізичної хімії хіміко-технологічного факультету відкрито набір бакалаврів за професійно-фаховим спрямуванням «Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок».
 

кібернетики хіміко-технологічних процесів

Роботу сучасного підприємства важко уявити без застосування комп'ютерно-інтегрованих технологій. Проектування енерго- та ресурсоощадних підприємств, створення автоматизованих систем керування технологічними процесами, розробка нових речовин та сумішей - далеко не повний перелік напрямків застосування знань, які студент кафедри КХТП отримує в процесі навчання.

загальної та неорганічноі хімії

Кафедра загальної і неорганічної хімії була в числі перших, створених одночасно з Київським політехнічним інститутом в далекому 1898 році. Це не дивно. Адже неорганічна хімія є однією з фундаментальних наук, а вивчення її базується на знанні найзагальніших законів природи, з якими має справу курс загальної хімії.