Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин

Кафедра здійснює загально-наукову підготовку по органічній хімії студентів хіміко-технологічного, інженерно-хімічного факультетів і факультетів біотехнології й електроніки, а також готує фахівців із фаху "Хімічна технологія органічних речовин".

/Перехід на сайт кафедри/

Кафедра органічної хімії і технології органічних речовин (ОХ і ТОP) хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" заснована в 1898 році, серед організаторів її були відомі вчені - проф. Коновалов М.І., проф. Шапошников В.Г., проф. Реформатський С.М., проф.Прилежаєв М.А. та інші.
Кафедра здійснює загально-наукову підготовку по органічній хімії студентів хіміко-технологічного, інженерно-хімічного факультетів і факультетів біотехнології й електроніки, а також готує фахівців із фаху "Хімічна технологія органічних речовин".

Зміст фаху : розробка методів виробництва й експлуатація технологічних установок по виробництву найрізноманітніших продуктів органічного синтезу: мономерів для високомолекулярних сполук, барвників, лікарських препаратів, засобів боротьби зі шкідливими комахами і бур'янами, розчинників, інгібіторів корозії, консервантів, ароматизаторів, миючих засобів тощо, проведення наукових досліджень в галузі органічної хімії й у суміжних областях.

Зміст підготовки : навчальні плани передбачають грунтовну підготовку з загальнохімичних, зазальнонаукових, загальноінженерних дисциплін, а також інженерно-хімічних і спеціальних дисциплін: загальна хімічна технологія, процеси й апарати хімічних виробництв, технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу, оснащення й основи проектування заводів органічного синтезу, теоретична основа органічного синтезу - механізми, кінетика і термодинаміка органічних реакцій, фізичні методи розділення й ідентифікації органічних сполук) і економічних дисциплін: основи економічних теорій, економіка й організація хімічних виробництв. У ході вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий об'єм лабораторних робіт, так що випускники кафедри набувають міцні навики проведення хімічного експерименту. Переважна більшість студентів беруть участь у науково-дослідній роботі під керівництвом висококваліфікованих працівників кафедри і провідних учених НАН України.

З 900 випускників кафедри за останні 48 років 120 захистили кандидатські дисертації (із них 40 на кафедрі) і 16 - докторські (із них 4 на кафедрі).

Майбутня кар'єра : випускники кафедри мають достатні знання для роботи на підприємствах важкого і тонкого органічного синтезу, що випускають зазначену вище продукцію, як інженерно-технічні працівники, а також як проектувальники підприємств органічного синтезу, працівники технологічних лабораторій, заводів і фірм. Грунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам кафедри з успіхом продовжувати навчання в аспірантурі при кафедрі й у наукових установах НАН України і далекого зарубіжжя (США, ФРН, Англія, Канада), а також працювати викладачами у вищих навчальних закладах. Багатогранна хімічна і хіміко-технологічна підготовка дозволяє випускникам легко адаптуватися до споріднених виробництв і підприємств, наприклад, нафтопереробних заводів, заводів по виробництву мастильних матеріалів і присадок до палив тощо.

Кафедра підтримує тісні творчі зв'язки з Інститутом органічної хімії НАН України, Інститутом біоорганичної хімії і нафтохімії НАН України, Фізико-хімічним інститутом НАН України, Інститутом природних ресурсів Міннесотського університету (США), Університетом Джорджії (США), Геттингенським університетом (Німеччина), Брауншвайгським технічним університетом (Німеччина) і виконує спільні науково-дослідні роботи.

Умови для навчання студентів: На кафедрі є бібліотека навчальної та наукової літератури, 1 навчальна лабораторія загального призначення з аудиторією на 28 місць, 6 спеціалізованих навчальних лабораторії (4 – синтезу неароматичних полі циклічних сполук для фармацевтичної хімії та наноелектроніки; 1 – хроматографічного та мас-спектрометричного аналізу; 1 – ядерного магнітного резонансу. За кафедрою закріплена 1 лекційна аудиторія (118-4) на 60 місць, обладнана мультимедійним екраном. Обладнання лабораторій відповідає сучасним умовам проведення синтетичних досліджень і налічує: хроматограф з мас-спектрометричним детектором Hawlett-Packard 5990, капілярний хроматограф Shimadzu GC-14C, спектрометр ЯМР Jeol, інфрачервоний спектрофотометр Specord IR-80, ротаційні випаровувачі, магнітні перемішувачі, автоклав, електронні ваги тощо.

Кафедра має філії у 2 інститутах Національної академії наук України хімічного спрямування, які є базами практики і науково-дослідної роботи студентів кафедри. Окрім цього, такими базами є НВО «Укроргсинтез» та НВО «Єнамін».

 

 

Наша адреса: 03056,Київ-56, просп. Перемоги, 37, навчальний. корпус N 4, кімн. 235, тел. (044) 241-86-51, e-mail: aaf@xtf.kpi.ua