Спеціальності

Хіміко-технологічний факультет готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація:

Комп’ютерно-інтегровані технології сталих хімічних виробничих комплексів


Більш детальну інформацію щодо програм підготовки Ви можете знайти на сайтах кафедр

Офіційні документи приймальної комісії - 2018 р.