Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення і загальної хімічної технології (ТНР,В та ЗХТ) - одна з найстаріших в КПІ. Вона заснована у вересні 1898 року на хімічному відділенні, яке згодом перетворилося на хіміко-технологічний факультет.

Перехід на сайт кафедри

Кафедра ТНР та ЗХТ визнана провідною кафедрою по відношенню до інших кафедр ТНР України, підтримує творчі зв'язки із спорідненими кафедрами України і СНД, бере участь в міжнародних симпозіумах за хімічною технологією і промисловою екологією, в організації і проведенні науково-технічних конференцій, семінарів (кафедра була організатором 2-х наукових конференцій країн СНД по проблемах хімічної технології неорганічних речовин).

 

Наукові напрями кафедри ТНР,ВтаЗХТ

  •  наукові і технологічні основи синтезу нових класів каталізаторів неорганічного і органічного синтезу, нафтохімії, екологічного каталізу;
  •  водопідготовка і очищення стічних вод;
  •  комплексна хімічна переробка низькоякісної природної сировини й утилізація промислових відходів різного агрегатного стану.

Після навчання

Після закінчення вузу випускники кафедри працюють не тільки в цехах і лабораторіях підприємств хімічної і суміжних з нею галузей промисловості, але і (переважно) в науково-дослідних академічних і галузевих інститутах, в управлінських структурах, проектно-конструкторських і екологічних відділах, викладачами на кафедрах вищих учбових закладів, в комерційних і інших установах недержавної форми власності. Ґрунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам кафедри (котрі вільно володіють іноземними мовами) з успіхом продовжувати навчання не тільки в аспірантурі при кафедрі і в інших наукових установах України, але і в Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, Норвегії, США і ін. Знання англійської мови дозволяє бакалаврам нашої кафедри проходити стажування в багатьох країнах Євросоюзу.

Адреса

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 4 (ауд. 145 – 162)

тел.:  (380-44) 454-97-35    

fax:                 241-76-11     

e-mail: i.m.astrelin@xtf.kpi.ua