Open menu

Гранти

Сторінка містить інформацію про гранти ХТФ

Science
НФДУ144/01_2020

Грант НФД України № 144/01.2020 «Наукові засади системного моніторингу національних та глобальних викликів і загроз за умов циклічного виникнення пандемій, методи і технології подолання їх наслідків» (КПІ ім. Ігоря Сікорського, хіміко-технологічний факультет 10%,) 2020 р.

Створено датчик для вимірювання поляризаційного опору корозійного процесу в повітряному середовищі з метою моніторингу його корозійної агресивності до алюмінієвих сплавів. Розроблено методику вимірювання датчиком як поляризаційного опору, так і тривалості зволоження поверхні адсорбційними та фазовими плівками води. Розроблено математичну модель створеного датчика, яка дозволяє його проектування під застосування в певних умовах. Напрацьовано експериментальній і теоретичний матеріал щодо впливу умов вимірювання (величини, напряму та періодичності поляризації електродів), технології виготовлення або конструкції як окремих електродів так і датчика в цілому, а також методики вимірювань на величину похибки та термін служби датчиків.

За результатами роботи прийнято до публікації 4 наукові статті, які входять до міжнародних наукометричних БД.

Головна