Прийом до аспірантури на хіміко-технологічний факультет у 2020 році здійснюється за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ (буде додано пізніше)

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури. Документи подаються одночасно повним комплектом.

Програма фахового випробування

Програма додаткового випробування

 1. ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ:

  Подання документів про вступ до докторантури у 2020 році планувалось з 06 по 17 квітня, подання документів планується у зазначені терміни (поки в електронному вигляді aspirantura.kpi@gmail.com), далі вступники до докторантури протягом місяця доповідають дистанційно на засіданні кафедри про розгорнутий план докторської дисертації та кількість публікацій по докторський дисертації. Кафедра готує висновок (витяг із протоколу дистанційного засідання кафедри про можливість подати роботу до захисту протягом двох років підготовки в докторантурі), та надсилає його до відділу аспірантури та докторантури.

  Щорічно у червні всі рекомендовані вступники до докторантуру запрошуються на засідання приймальної комісії до докторантури. У 2020 році функції приймальної комісії до докторантури виконує комісія з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету.

 2. ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ:

  Необхідно провести (можливо дистанційно) на засіданнях кафедр презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у 2020 році.

  Пропонується попередньо дистанційно ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.

  Після проведення презентацій подати до відділу аспірантури та докторантури інформацію про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2020 року.

  Нагадуємо, прийом документів до аспірантури у 2020 році – З 20 ТРАВНЯ ПО 01 ЛИПНЯ.

 3. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ У 2020:

  Відповідно чинного законодавства підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Згаданий висновок надається після попередньої експертизи дисертації. Термін закінчення підготовки в аспірантурі – 30.09.2020 р.

  Наразі триває оформлення аспірантам, що готують документи до попередньої експертизи дисертації, академічних довідок і вже виникла проблема у тому, що у аспірантів немає 3 публікацій за темою дисертації відповідно нових вимог.

  Прохання перевірити готовність аспірантів четвертого курсу до захисту (в дистанційному режимі). При необхідності надати аспірантам консультативну допомогу.

Вартість навчання:

Інформація щодо вартості навчання українських студентів - здобувачів наукового ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ за кошти фізичних та юридичних осіб на хіміко-технологічному факультеті у 2020/2021 н.р.:

 • для здобувачів, які вступили у 2020-2021 навчальному році:
Рік навчання  Вартість одного року навчання, грн. 
 1 33 000 
 2 33 000 
 3 26 000
 4 26 000
 • для здобувачів, які вступили у 2017, 2018, 2019 навчальних роках:
Науковий ступінь, вчене звання наукового керівника   Вартість навчання по роках зарахування до аспірантури, грн.
 2017  2018  2019
Професор  25 900  25 900  25 900 
Доктор наук  23 800  23 800  23 800 
Доцент/кандидат наук   21 700 21 700   21 700

Інформація щодо вартості навчання українських студентів - здобувачів наукового ступеня ДОКТОРА НАУК за кошти фізичних та юридичних осіб на хіміко-технологічному факультеті у 2020/2021 н.р.:

 • для здобувачів, які вступили у 2020-2021 навчальному році:
Рік навчання  Вартість одного року навчання, грн. 
 1 31 000
 2 31 000
 • для здобувачів, які вступили у 2019 році:
Науковий керівник   Вартість другого року підготовки, грн.
 Професор  25 900
 Доктор наук  23 800