Open menu

Вступ на 3 рівень (доктор філософії)

Прийом до аспірантури на хіміко-технологічний факультет у 2021 році здійснюється за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО АСПІРАНТУРИ (буде додано пізніше)

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури. Документи подаються одночасно повним комплектом.

Програма фахового випробування

Програма додаткового випробування

 1. ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ:

  Подання документів про вступ до докторантури у 2021 році планується у зазначені терміни (aspirantura.kpi.ua), далі вступники до докторантури протягом місяця доповідають  на засіданні кафедри про розгорнутий план докторської дисертації та кількість публікацій по докторський дисертації. Кафедра готує висновок (витяг із протоколу дистанційного засідання кафедри про можливість подати роботу до захисту протягом двох років підготовки в докторантурі), та надсилає його до відділу аспірантури та докторантури.

  Щорічно у червні всі рекомендовані вступники до докторантуру запрошуються на засідання приймальної комісії до докторантури. У 2021 році функції приймальної комісії до докторантури виконує комісія з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету.

 2. ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ:

  Необхідно провести (можливо дистанційно) на засіданнях кафедр презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у 2021 році.

  Пропонується попередньо ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.

  Після проведення презентацій подати до відділу аспірантури та докторантури інформацію про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2021 року.

  Нагадуємо, інформація щодо прийому документів до аспірантури у 2021 році – на сайті відділу аспірантури та докторантури (aspirantura.kpi.ua)

 3. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ У 2021:

  Відповідно до чинного законодавства, підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Згаданий висновок надається після попередньої експертизи дисертації.

  Прохання перевірити готовність аспірантів четвертого курсу до захисту, і за необхідності надати аспірантам консультативну допомогу.

Вартість навчання:

Вартість підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук, які вступили до докторантури у 2021-2022 н.р.

Роки підготовки Вартість одного року підготовки, грн.
 1 32 000
2 32 000

Вартість підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які вступили до аспірантури у 2021-2022 н.р.

Роки навчання Вартість одного рку навчання, грн.
1 35 000
2 35 000
3 28 000
4 28 000

 

 

Головна