Open menu

Третій рівень (доктора філософії)

Каталог та силабуси освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Силабуси містять інформацію щодо змісту дисципліни, взаємної відповідальності викладача та студента, дедлайнів, рейтингової системи оцінювання, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 

Назва освітньої компоненти

Силабус

Філософські засади наукової діяльності  Завантажити
Іноземна мова для наукової діяльності (англійська, німецька, французька)

 Завантажити

Нанохімія і наноматеріали  Завантажити
Методологія наукових досліджень  Завантажити
Науково-дослідна практика  Завантажити
Педагогічна практика  Завантажити

Головна