Чергове засідання Вченої ради ХТФ:

29 березня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (протокол № 3 від 29.03.2021 р):

  • Підготовка до акредитації освітніх програм магістрів та PhD
  • Про освітні програми різних освітніх рівнів  (Інформація в.о. декана Лінючевої О.В.)
  • Зауваження щодо проведення семестрового контролю (Інформація заст. декана ХТФ Косогіна О.В.)
  • Про міжнародну діяльність факультету: завдання та перспективи (Інформація  доц. Дуди Т.І.)
  • Про наукову роботу ХТФ (Інформація в.о. декана Лінючевої О.В.)
  • Приймальна комісія: стан справ насьогодні (Інформація  відповідального секретаря Хрокало Л.А. )
  • Різне

 

Анотований зміст засідань Вченої ради ХТФ

Протокол № 1 від 25.01.2021 р.

Протокол № 2 від 26.02.2021 р.

Протокол № 3 від 26.03.2021 р.