Open menu

Другий рівень (магістерський)

Каталоги освітніх компонентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 • Цикл загальної підготовки
 • Цикл професійної підготовки:
  • ОП Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
  • ОП Хімія і технологія органічних матеріалів
  • ОП Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів
 • Додатково для освітньо-наукових програм:
  • ОП Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення
  • ОП Хімія і технологія органічних матеріалів
  • ОП Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів