Open menu

Експертно-кваліфікаційна комісія

Голова ЕКК

Ольга ЛІНЮЧЕВА, декан ХТФ