Open menu

Конференції та наукова діяльність ХТФ

Інформація про періодичні наукові та науково-технічні конференції з хімічних технологій та інженерії, які організовує ХТФ та партнери

CTF conference
  1. Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих з хімії та хімічної технології. Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на два роки (VІІІ конференція у 2020 р.). http://chemconf.kpi.ua/
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти». Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на один-два роки (VІІ конференція у 2021 р.). www.purewater.net.ua
  3. Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство». Місце проведення: КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ. Періодичність – раз на рік (ХХII конференція у 2021 р.). https://eco-paper.kpi.ua/novyny/khkhii-mizhnarodna-konferentsiya-ekologiya-lyudina-suspilstvo.html
  4. Міжнародна науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». Місце проведення: ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпро. Періодичність – раз на два роки (Х конференція у 2021 р.). https://udhtu.edu.ua/konferencziya
  5. Міжнародна конференція «Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів». Місце проведення: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів. Періодичність – раз на два роки (ХV конференція у 2020 р.). www.ipm.lviv.ua/corrosion2020
  6. Всеукраїнська наукова конференція студентів «Наукова Україна». Місце проведення: ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпро. Періодичність: раз на два роки (V конференція у 2019 р.). https://orgconf.com/event/conf-NU5
  7. Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Місце проведення: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків. Періодичність – раз на два роки (ХІІІ конференція у 2018 р.). https://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=7787
  8. Український з’їзд з електрохімії. Організатори: КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України. Місце проведння ІХ з’їзду у 2021 р.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Періодичність: раз на три роки. https://electrochemistry.kpi.ua/uk/node/218
  9. Студентський сателітний регіональний симпозіум Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE) «Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії». Місце проведення: КНУТД, м. Київ. Періодичність – раз на рік (V симпозіум у 2020 р.). https://www.ise-online.org/ise-sponsoring/student_meet.php; http://en.isestudents.knutd.edu.ua/
Image

Показники наукової та науково-технічної діяльності ХТФ за 2022 рік