Open menu

Держбюджетні теми

На цій сторінці ми публікуємо інформацію про держбюджетні теми хіміко-технологічного факультету

CTF conference

Теми МОН 2018-2020:

№ 2039п «Комплекс пристроїв моніторингу та діагностики газоаналітичних систем для визначення ціанистого водню».  (0117U002275),

№ 2920-ф  «Наукові основи та закономірності електрохімічних процесів формування упорядкованих нанорозмірних та мікрорівневих матеріалів хемотроніки» (0116U003761),

№ 2003п «Композиційні наноструктуровані матеріали з регульованими фізико-хімічними властивостями» (0117U000262) ,

№ 2209п «Сенсорні засоби моніторингу довкілля та технологічні засади очищення водного середовища на основі новітніх нанодисперсних адсорбційних матеріалів» (0119U001068)

№ 2214-п «Неруйнівний контроль і засоби визначення впливу корозійних пошкоджень і процесів старіння на елементи авіаційних конструкцій», (0119U001069)

Інформація про міжнародні проєкти та гранти ХТФ

Головна