Наукова діяльність

Інтеграція науки і навчального процесу ХТФ:

  • впровадження в навчальний процес наукових розробок викладачів і співробітників факультету;
  • удосконалення навчальних планів з урахуванням досягнень і перспектив  розвитку науки і потреб ринку праці;
  • дослідження та впровадження в навчальний процес нових технологій і нових матеріалів;
  • підготовка і видання монографій, підручників і навчальних посібників з грифом МОН України.