Open menu

Ф-каталоги вибіркових навчальних дисциплін доступні для ознайомлення

Запрошуємо ознайомитись з Ф-каталогами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для всіх освітніх програм хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

Х УКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ З’ЇЗД. І ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Українського електрохімічного з'їзду "Сучасні аспекти електрохімії", який відбудеться 24–26 вересня 2024 року на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Перше повідомлення

Організація освітнього процесу в весняному семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі

Відповідно до рішення Вченої ради університету від 15 січня 2024 року (протокол №1), з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти на хіміко-технологічному факультеті планується проводити в очному режимі тільки лабораторні та практичні заняття з окремих дисциплін:

Рішення приймались з урахуванням наявної кількості місць в укриттях і навчальних корпусах та можливості поселенням студентів в гуртожитки.

🔴 Нагадуємо про затверджений порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій
🛡 Карта укриттів на території КПІ ім. Ігоря Сікорського

Науково-дослідна практика магістрів ОНП

05 лютого розпочалась освітньо-наукова практика магістрів, які навчаються за освітньою програмою " Хімічні технології та інженерія".

Практика проходить з 05 лютого до 17 березня 2024 р. в очному режимі.

 

Зміна розподілу додаткових балів

Пройшло засідання стипендіальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо врахування апеляцій по додаткових балах (протокол № 7 засідання стипендіальної комісії університету від 23 січня 2024 року).
Таблиця оновлених балів – за посиланням