Open menu

Міжнародна конференція на ХТФ. День третій

28 вересня 2023р. продовжує свою роботу Міжнародна конференція з хімії, хімічної технології та екології, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

О першій половині дня, з 10.00, усі бажаючі можуть заслухати пленарні доповіді відомих вчених:

 • Manuele Dabala, Professor, Department of Industrial Engineering, University of Padova, the Republic of Italy
  Cracking initiation mechanism induced by electrochemical corrosion in 3d printed Ni-base superalloy
 • Колотілов С.В., д.х.н., в.о. заступника директора з науковоı̈ роботи Інституту фізичноı̈ хіміı̈ ім. Л.В. Писаржевського, м. Киı̈в
  Нанокомпозитні каталізатори гідрування органічних сполук зі зниженим або нульовим вмістом платинових металів
 • Волочнюк Д.М., д.х.н., професор, завідувач відділу хіміı̈ біологічно активних речовин, Інститут органічноı̈ хіміı̈ НАН Украı̈ни, м. Киı̈в
  Нові підходи у виробництві та використанні небезпечних органічних речовин
 •  Хоменко В.Г., д.т.н., кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій, Киı̈вський національний університет технологій та дизайну, м. Киıв̈
  Energy system based on carbon-monoluoride lithium battery and electrochemical capacitor
 • Сокольський В.Е., д.х.н., провіднии науковии співробітник КНУ імені Тараса Шевченка
  Деякі аспекти нанокластерноı̈ будови оксидних розплавів

Після невеликої перерви з 14.00 пройдуть секційні засідання в змішаному режимі.

Міжнародна конференція на ХТФ. День другий

27 вересня 2023р., продовжує свою роботу Міжнародна конференція з хімії, хімічної технології та екології, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

О першій половині дня, з 10.00, усі бажаючі можуть заслухати пленарні доповіді відомих вчених:

 • Galina Tsirlina, Professor, DSc, Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, The French National Centre for Scientiic Research (CNRS), INP, Laboratory of Electrochemistry and Physical-Chemistry of Materials and Interfaces (LEPMI), Grenoble, France
  Vladimir Aleksandrovich Plotnikov: an exceptional non-aqueous electrochemistry which we missed
 • Roman Milotskiy, PhD, Associate Professor of National University Corporation Kanazawa University, Japan
  Reactive extrusion as a tool for more efficient chemical modification of cellulose
 • Wei Wang, PhD, Associate Professor of Ocean University of China, PRC
  Acrylate-based self-healing elastomer coating enhanced by photothermal MXene composites with anti-corrosion property
 • Тульський Г.Г., д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківськии8 політехнічний інститут», м. Харків
  Суміщені анодні процеси в розчинах органічних сполук
 •  Гуральський І.О., д.х.н., провіднии8 науковии8 співробітник КНУ імені Тараса Шевченка
  3D гібридні перовськіти як напівпровідникові функціональні матеріали
 •  Lorenzo Lisuzzo, Dr., assistant professor, The Department of Physics and Chemistry -Emilio Segrè (DiFC), University of Palermo, the Republic of Italy
  Surface Tailoring of Inorganic Nanotubes for the Catalytic Valorization of Biomass: Atomistic and Experimental approaches meet together”

Після невеликої перерви пленарні доповіді продовжаться з 14.00:

 • Harsha Ratnaweera, Professor, Doctor of Engineering, Norwegian University of Life Sciences Faculty of Science and Technology, Norway
  Affordable real-time water quality monitoring with virtual sensors
 • Volodymyr Tarabara, Professor, Department of Civil and Environmental Engineering Michigan State University, East Lansing, USA
  Environmental forensics for ensuring microbial safety in critical settings

📌 З 15.00 до 17.00 заплановано Воркшоп GreenChem «ЗЕЛЕНА ХІМІЯ: ІННОВАЦІИ¥НІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ» (онлайн режим).
🔗 Програма воркшопу

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ХІМІЇ, ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ, ПРИСВЯЧЕНА 125-РІЧЧЮ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

26-29 вересня 2023р. на Хіміко-технологічному факультеті відбудеться МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ХІМІЇ, ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ, ПРИСВЯЧЕНА 125-РІЧЧЮ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Програма конференції охоплює широке коло питань, присвячених актуальним проблемам хімії, хімічної технології, екології, матеріалознавства, сучасним водоочисним технологіям, електрохімії, а також перспективам збереження та розвитку української науки та промисловості під час війни. Конференція включатиме пленарні засідання, паралельні сесії, воркшопи та дискусії за напрямками роботи конференції.

 • НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
  Органічна, неорганічна та фізична хімія.
 • Органічне та неорганічне матеріалознавство.
 • Екологічні хімічні технології та захист навколишнього середовища.
 • Сучасні водоочисні та хімічні технології.
 • Електрохімія, корозія металів та захист від корозії.

Заплановано доповіді провідних закордонних вчених - див. Програму конференції

Конференція проходитиме на базі хіміко-технологічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського у змішаному форматі (як офлайн, так і онлайн) з використанням платформи Zoom/Google Meet.

Міжнародна конференція на ХТФ

Сьогодні, 26 вересня 2023р., розпочинає свою роботу Міжнародна конференція з хімії, хімічної технології та екології, присвячена 125-річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського.

🎉Відкриття Конференції - о 13.30 (онлайн)

З 14.00 усі бажаючі можуть заслухати пленарні доповіді закордонних та вітчизняних вчених (доповіді пройдуть в онлайн-режимі):

🖌Zakhar Maletskyi, Dr. Norwegian University of Life Sciences Faculty of Science and Technology, Norway
Систематичний чисельний аналіз даних у дослідженнях процесів очищення води
🖌Giuseppe Lazzara, Professor, The Department of Physics and Chemistry - Emilio Segrè (DiFC), University of Palermo, the Republic of Italy
Recent advances in halloysite applications for fibers reinforcement
🖌Хохотва Олександр, д.т.н., експерт з хімічного менеджменту, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва
Основні принципи зеленої хімії та приклади застосування для циркулярної економіки