Бакалаврат

 
 Освітньо - кваліфікаційний рівень Бакалавр отримується на базі повної  середньої освіти; термін навчання - 3 роки 10 місяців.
 
 
Спеціальність Випускова кафедра Кваліфікація
Хімічні технології та інженерія
 • Технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології
 • Органічної хімії та технології органічних речовин
 • Технології електрохімчіних виробництв
 • Хімічної технології композиційних матеріалів
 • Хімічної технології кераміки та скла
3119 технолог
Автоматизація та
 комп'ютерно-інтегровані технології
 • Кібернетики хіміко-технологічних процесів
2131.2 Молодший інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
Структура освітньо-професійних програм підготовки бакалавра (240 кредитів)

Нормативна частина - 129,5 кредитів

 • Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 19 кредитів
 • Цикл математичної та природничо-наукової підготовки: 38 кредитів
 • Цикл професійної та практичної підготовки:               72,5 кредитів

Варіативна частина - 119,5

 • Дисципліни самостіного вибору навчального закладу: 46 кредитів
 • Дисципліни вільного вибору студентів:                    73,5 кредитів