Навчання

 Матеріали з дисципліни Економіка і організація хімічного виробництва (лектор - к.т.н. доц. Підлісна Олена Анатоліївна)


Для входу в єдину інформаційну систему Київського Політехнічного Інституту (Електронний кампус) перейдіть на http://login.kpi.ua


Розклад занять Ви можете переглянути за посиланням: http://rozklad.kpi.uaЗасідання Вченої ради ХТФ 26 листопада 2012 р., протокол № 11

№ 40-2012 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Методи експерименту в органічному синтезі для студентів спеціальностей 7.05130102, 8. 05130102 «Хімічні технології органічних речовин» денної форми навчання. Укаладчі Фокін А.А.- 25 с.

№ 42-2012 Методичні вказівки до підготовки і оформлення рефератів з дисципліни «Спеціальні розділи органічної хімії» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування хімічні технології органічних речовин денної форми навчання.Укаладчі Жук Т.С.- с.25

№ 43-2012 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та ДКР з дисципліни «прикладна хімія» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технології органічних речовин. Укаладчі Бутова К.Д.- с.60

№ 44-2012 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія каркасних сполук» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології органічних речовин». Укаладчі Климко Ю.Є.,Левандовський І.А.- с.25

№ 45-2012 Методичні рекомендації до підготовки і оформлення рефератів з дисципліни «Хімія каркасних сполук» для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології органічних речовин». Укаладчі Родіонов В.М., Левандовський І.А.- с.24

№ 46-2012 Спецрозділи хімічної технології неорганічних речовин 2. Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних і водоочисних процесів: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності Хімічні технології неорганічних речовин денної форми навчання. Укаладчі Іваненко І.М.,Донцова Т.А.- с.72

№ 47-2012 Спецрозділи хімічної технології неорганічних речовин 2. Теоретичні основи, технологія і обладнання адсорбційних і водоочисних процесів: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності Хімічні технології неорганічних речовин денної форми навчання. Укаладчі Іваненко І.М.,Донцова Т.А.- с.49

№ 48-2012 Математичне моделювання систем та процесів: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва. Укаладчі Приміська С.О.,Безносик Ю.О.- с.60

№ 53-2012 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладна хімія» Частина ІІІ для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технології неорганічних речовин денної форми навчання. Укаладчі Косогіна І.В.,Обушенко Т.В.,Астрелін І.М.,Толстопалова Н.М., Кримець Г.В., Костоглод О.Б.- с.84

№ 54-2012 Прикладна хімія. «Методики дослідження властивостей глинистої сировини»: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технологіі тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Укаладчі Субота І.С.,Булка Т.І.- с.41

№ 55-Прикладна хімія методичні рекомендації до оформлення реферату для напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Укаладчі Субота І.С.,Булка Т.І.- с.41

 

Засідання Вченої ради ХТФ 29  жовтня 2012 р., протокол № 10

№ 29-2012 Фізична хімія: методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Укаладчі Чигиринець О.Е,Пилипенко Т.М.,Єфімова В.Г.- 56 с.

№ 39-2012 Методичні рекомендації до виконання дослідницької частини дипломної роботи для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 7.05130102 «Хімічні технології органічних речовин». Укаладчі Родіонов В.М., Левандовський І.А.- с.27

№ 41-2012 Методичні рекомендації до виконання магістерської дисертації для студентів хіміко-технологічного факультету спеціальності 8.05130102 «Хімічні технології органічних речовин». Укаладчі Родіонов В.М., Левандовський І.А.- с.29

Засідання Вченої ради ХТФ 13  червня 2012 р., протокол № 7.

№ 22-2012 Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація неорганічних речовин: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студ. хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». Укаладчі Толстопалова Н.М., Обушенко Т.І.,

Співак В.В.- с.25

 

 

Засідання Вченої ради ХТФ 24 травня 2012 р., протокол № 6.

№ 12-2012 Прикладна хімія. Частина 1: методичні рекомендації до виконання лаб. робіт з дисципліни «Прикладна хімія» Укаладчі Косогіна І.В., Астрелін І.М.- 27 с.

 

№ 13-2012 Технологія та обладнання одержання питної та технічної води: методичні рекомендації до виконання лаб. робіт для студ. спец. 7.05130101, 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин». Укаладчі Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Обушенко Т.І., Косогіна І.В., Кримець Г.В., Костоглод О.Б.- 74 с.

 

№ 14-Хімічна технологія неорганічних речовин. 1. Технологія мінеральних кислот і солей: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету.Укладачі Астрелін І.М.,Лапінський А.В.,Банюк К.М.Костоглод О.Б.-34 с.

 

№ 15-2012  Технічний аналіз, стандартизація і сертифікація неорганічних речовин: методичні рекомендації до виконання лаб. робіт (частина 1) для студ. хіміко-технологічного факультету напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» Укладачі Толстопалова Н.М., Обушенко Т.І.,Співак В.В.- 60 с.

 

№16-2012 Основи проектування систем автоматизації і систем керування експериментом: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Укладачі Жигір О.М.,

Складанний Д.М.- 23 с.

Засідання Вченої ради ХТФ 23 квітня 2012 р., протокол № 3.

№ 7-2012 Сучасні проблемні питання технології неорганічних речовин: методичні рекомендації до виконання лаб. робіт для студ. спец. 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» денної форми навчання Укаладчі Донцова Т.А.- 36 с.

№ 8-2012 Методи визначення швидкості корозії металів: методичні вказівки до виконання лаб. робіт для студ. спец. 7.05130103, 8.05130103 «Технічна електрохімія» усіх форм навчання. Частина 3. Метод поляризаційного опору»Укаладчі Букет О.І., Герасименко Ю.С.,

Фатєєв Ю.Ф.-23 с.

№ 9-2012 Органічна хімія: методичні вказівки до виконання лаб. робіт для студ. хіміко-технологічного та інженерно-хімічного факультетів. Частина 2 .Укладачі Первішко Т.Л.,Алісова Е.В.,Кощій І.В.,Василькевич О.І.,Писаненко Д.А.-35 с.

№ 10-2012  Комп’ютерна обробка інформації: методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму (тема 3, 4) для студ. напряму 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету. Укладачі Банюк К.М.,Костоглод О.Б.-55 с.

№ 11-2012 Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студ. спец. 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» денної форми навчання. Укладачі Іваненко І.М.-49 с.

 

 

Засідання Вченої ради ХТФ 23 квітня 2012 р., протокол № 3.

№ 5-2012 « Комп’ютерна графіка: методичні вказівки до комп’ютерного практикуму для студентів ХТФ напр.підг. 6.051301 «Хімічна технологія» Укаладчі Бендюг В.І.,Складанний Д.М.- 118 с.

 

№ 4-2012 « Обчислювальна математика та програмування: методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля Чисельні методи дисципліни. Обчислювальна математика та програмування для студ. ХТФ напр. 6.051301 «Хімічна технологія» Укаладчі Брановицька С.В.,Бондаренко С.Г.,Сангінова О.В.- 108 с.

 

Засідання Вченої ради ХТФ 27 лютого 2012 р., протокол № 2.

№ 3-2012 Розробка статистичної моделі процесу хімічної технології методом повного факторного експерименту: методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напр. підг. 6.051301 «Хімічна технологія».Укаладчі Бойко Т.В.,Абрамова А.О.- 26 с.

№ 4-2012 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу фізичної хімії для студ. нехімічних спеціальностей. Укаладчі Чигиринець О.Е.,Пилипенко Т.М.,Єфімова В.Г.- 79 с.

 

Засідання Вченої ради ХТФ 26 грудня 2011 р., протокол № 11.

№ 3-2011 « Загальна хімія: методичні вказівки до виконання лаб. робіт для студентів видавничо-поліграфічного інституту» Укаладчі Шульженко О.О., Шпак А.С. - 75 с.

№ 4-2011 « Методичні рекомендації до курсової роботи з дисципліни «Сучасні проблемні питання хімічної технології неорганічних речовин»/ Укаладчі Донцова Т.А.,Косогіна І.В., Концевой А.Л.- 24 с.

№ 6-2011,7-2011 « Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт  для студентів напряму 6.051301 «Хімічна технологія» усіх форм навчання» Укаладчі Ренський І.О.,Пономарьов М.Є.,Бережницька О.С.,Рудницька Г.А. - 84 с.

№ 8-2011 «Неорганічні конструктивні матеріали: методичні вказівки до виконання лаб. робіт для студ. спец. 7.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів» Укаладчі Токарчук В.В.,Кущ Л.І.


 

Засідання Вченої ради ХТФ 30 січня 2012 р., протокол № 1.

№ 5-2011 Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Загальна хімічна технологія» для студентів хіміко-технологічного факультету .Укаладчі Концевой А.Л.- 24 с.

№ 1-2012 Фізична хімія. Хімічна кінетика. Електрохімія: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія». Укаладчі Рудницька Г.А.,Каменська Т.А.,Кірсенко Т.В.- 76 с.

№ 2-2012- Оптимізація хіміко-технологічних систем в умовах невизначеності: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спец. Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.Укладачі Складанний Д.М.-64 с.

Засідання Вченої ради ХТФ 28 листопада 2011 р., протокол № 10.

№ 1-2011 «Метрологія. Технологічні вимірювання та прилади»: методичні вказівки до практичних занять і завдання до виконання розрахункової роботи для студентів напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані процеси». Частина 1. Вимірювання температури/ Укаладчі Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. - 108 с.
№ 2-2011 «Метрологія. Технологічні вимірювання та прилади»: методичні вказівки до практичних занять і завдання до виконання розрахункової роботи для студентів напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані процеси». Частина 2. Вимірювання тиску, розрідження та рівня / Укаладчі Бондаренко С.Г., Сангінова О.В. - 118 с.