Кафедра технології електрохімічних виробництв

Кафедра технології електрохімічних виробництв організована в 1929 році під керівництвом проф. М.А. Рабіновіча. У 1930-1941 рр. і 1944-1956 рр. кафедру очолював видатний фахівець в області електрохімії М.Г. Воронін. З 1956 по 1960 рік завідувачем кафедри був доц. І.Б. Бармашенко. Подальший розвиток кафедри та її становлення як однієї з відомих електрохімічних шкіл світу пов'язані з ім'ям видатного вченого д.х.н., проф. Л.І. Антропова, який був завідуючим кафедрою ТЕХВ з 1960 по 1986 рік. З 1986 року до червня 2008 року завідувачкам кафедру очолював д.т.н., проф. В.П. Чвірук. З липня 2008 р. до сьогоднішнього дня кафедрою завідує О.В. Лінючева, яка є ученицею Л.І. Антропова і В.П. Чвірука. На кафедрі підготовлено 2500 фахівців, з яких 240 захистили кандидатські і 20, - докторські дисертації. Серед випускників кафедри – лауреат Ленінської і Державної премій СРСР, проф. Л.М. Якименко, академік НАН України А.В. Городиський, член - корр. НАН України О.Г. Зарубіцкий, член - корр. НАН України В.І. Шаповал, відомі вчені НАН України і галузевих інститутів, керівники крупних промислових підприємств.

/Перехід на сайт кафедри/

Сьогодні на кафедрі ТЕХП займаються фундаментальною підготовкою з теорії електрохімічних процесів, матеріалознавства, проектуванням нових технологій на підставі сучасних матеріалів; розробкою нових технологій по захисту металу від корозії.

  Фахівці, котрі здобули освіту за даною спеціальнстю, здатні вирішувати на високому рівні питання виробництва, проводити екологічний контроль навколишнього середовища, упроваджувати у виробництво нові прилади для вимірювання корозії на базі розроблених корозиметрів, проектувати нові види сенсорів, упроваджувати технології нанесення гальванопокриттів, проводити наукові дослідження в області суміжних технологій.

  Набор проводиться за фахом «Технічна електрохімія» зі спеціалізації «Корозійний захист металів».
  Форми навчання: денна і заочная.

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:
 - Сенсори для моніторингу екологічної безпеки повітря і техногенних середовищ; інтегральні сенсорні системи для тестування продуктів рослинного і тваринного походження; електрокаталізатори і електродні матеріали для електрохімічних виробництв.

 - Методи і технічні засоби електрохімічного моніторингу корозійної активності техногенних середовищ; прилади корозійного контролю і активного захисту енергетичного устаткування і магістральних трубопроводів.

- Гальванічні захисні, декоративні і функціональні покриття металевими і композиційними матеріалами.

- Теорія корозійних процесів та інгібіторні методи захисту металів в електрохімічних і біологічних системах.

- Електрохімічна енергетика, хімічні джерела струму і електрохімічні генератори

Науково-педагогічний склад кафедри на 2011 год:
5 докторів наук, 10 кандидатів наук, 12 штатних викладачів і 2 штатні сумісники, наукові співробітники - 9, учбово-допоміжний персонал – 5 осіб.

 Контакти:
тел.: + 38044204 8206, 454 9734
e-mail: о.linyucheva@kpi.ua; o_lin@xtf.kpi.ua