Вчена рада

Архів засідань   2014/2015    2013/2014    2012/2013


 

Rada_2015

Вчена рада ХТФ. 2015 рік


Розширене засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 22 лютого 2016 р. о 14.30  у 118-4.
 
Розглядались наступні питання:
1.  Звіт про виконання положень колективного договору за 2015 рік та прийняття договору на 2016 рік.
    (Звіт декана ХТФ Астреліна І.М., голови профбюро ХТФ Булки Т.І.).
2. Внесення пропозицій до колективного договору НТУУ «КПІ». Висунення делегатів на конференцію трудового колективу НТУУ «КПІ»
    (Інформація голови профбюро ХТФ Булки Т.І., голови профбюро студентів ХТФ  Журбенко І.).
3.  Про підсумки наукової діяльності в 2015 р.
     (Інформація заст. лекана Лінючової О.В.).
4. Про нові можливості розвитку міжнародних зв`язків, проектів та грантів.
    (Інформація заст. декана Дуди Т.І.)
 5. Про нові стандарти вищої освіти за спеціальностями та спеіалізаціями.
    (інформація заст. декана Сангінової О.В.)
 6. Про затвердження складу атестаційної комісії для вступу на ОПП магістр та  спеціаліст, а також ОПП бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст».
 7. Про затвердження програм фахових та вступних випробувань вступу за ОПП магістр/спеціаліст, та ОПП бакалавр на основі ОКР «молодший спеціаліст».
   (Інформація Потаскалова В.А.)
8.Різне

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в вівторок 26 січня 2016 р. о 14.30  у 118-4.
 
Розглядались наступні питання:
1. Про попередні підсумки зимньої екзаменаційної сесії.
    (інформація заст декана Лісовської І.В.)
2. Щодо підготовки кваліфікаційних характеристик ОКР бакалавр, магістр.
    (Інформація декана Астреліна І.М.)  
3. Про затвердження кількісного  складу та дати конференції трудового колективу ХТФ.
4. Про затвердження кількісного  складу делегації ХТФ на конференцію трудового  колективу НТУУ «КПІ».
    (Інформація  голови  профбюро ХТФ Булки Т.І.)
5. Різне.

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 28 грудняо 14.30  у 118-4.
 
Розглядались наступні питання:
1. Про результати наукової роботи на ХТФ у 2015 році.
2. Про висунення на державну премію президента України  наукової роботи молодих вчених  Васильева Г., Воробьєвої О, Фроленкової А.  (Інформація заст. декана, д.т.н. Лінючевої О.В.).
3. Про підсумки внутрішнього ліцензування випускових кафедр ХТФ та завдання на наступний етап (до 31.03.2015).
4. Про результати планової перевірки якості складання і виконання розкладу занять зі студентами денної форми навчання ХТФ 14 грудня 2015 р.  (Інформація заст. декана, к.т.н. Сангінової О.В.)
5.Про результати ІІ-ї аттестації студентів 1-4 курсів (Інформація заст. декана, к.т.н. Лісовської І.В.)
6.Конкурсні справи.
7. Різне:
- Про виконання рішення Методичної ради НТУУ "КПІ" (від 29.10.2015, протокол № 2) щодо НПП, загальний рейтинг яких менший за 100, або рейтинг з науково-інноваційної діяльності менше 100.
 
Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в понеділок 28 вересня о 14.30  у в/х-4.
 
Розглядались наступні питання:
1.  Про внутрішнє ліцензування випускових кафедр університету
       (інформація заст. декана Сангінової О.В.).
2.  Конкурсні справи.
   3.  Різне.

 

Чергове засідання Вченої ради ХТФ відбулося
в четвер 28 серпня  о 14.30  у 118-4.  
 
        Розглядались наступні питання:
1.  Підсумки приймальної кампанії  з набору  студентів  на ХТФ на І курс ОКР бакалавр та V курс ОКР спеціаліст-магістр
(Інформація  секретарів ПК ХТФ Букета О.І., Потаскалова В.А.).
   2.  Про проведення свята «День першокурсника» 29.08.14 р.
       (Інформація заст. декана ХТФ, доц.Лісовська І.В.) 

   3. Щодо проекта Плану роботи ХТФ і Вченої ради факультету на 2014-2015 н р (інформація заст. декана доц. Сангінової О.В., Лісовська І.В., Лінючева О.В., Дуда Т.І., Токарчук В.В., Вченого секретаря ХТФ Іванюк О.В.)

 4. Різне.

                 


Архів засідань   2014/2015    2013/2014   2012/2013