Спеціальності та освітні програми

Хіміко-технологічний факультет готує бакалаврів, магістрів і докторів філософії за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

    Освітні програми:

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

    Освітні програми:

    Комп’ютерно-інтегровані сталі хімічні виробництва: ОПП бакалавра, ОПП магістра, ОНП магістра


Більш детальну інформацію щодо програм підготовки Ви можете знайти на сайтах кафедр

Офіційні документи приймальної комісії - 2019 р.