Open menu

Актуальні питання зимового семестрового контролю 2022-2023 н.р.

 До уваги студентів та викладачів:

Нагадуємо, що граничні терміни перевірки та зарахування всіх видів семестрових робіт, передбачених індивідуальним навчальним планом здобувача денної форми навчання та силабусом з кожної навчальної дисципліни, встановлено наказом ректора №НОН/341/2022 від 09.12.2022 :

 • по 16.01.2023 р. (включно) – для 1-4 курсів ОПП бакалаврів та 2 курсу ОНП магістрів;
 • по 23.01.2023 р. (включно) – для 1 курсу ОПП та ОНП магістрів.

З понеділка розпочинається внесення інформації у відомості семестрового контролю.

Для тих, хто не зміг вчасно все виконати та був не допущений або був допущений, але отримав оцінку «незадовільно», "не з'явився", "усунено", передбачено заходи з ліквідації академічної заборгованості. Терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами семестрового контролю осіннього семестру 2022/2023 н.р. для здобувачів денної форми навчання:

 • для 1-4 курсів ОПП бакалаврів та 2 курсу ОНП магістрів:
  • Перше перескладання з 23.01.2023 р. по 25.01.2023 р.
  • Друге перескладання з 26.01.2023 р. по 28.01.2023 р.
 • для 1 курсу ОПП та ОНП магістрів:
  • Перше перескладання з 30.01.2023 р. по 01.02.2023 р.
  • Друге перескладання з 02.02.2023 р. по 04.02.2023 р.

Допуск до заходів з ліквідації академічної заборгованості тих, хто не був допущений до заліку/екзамену (оцінка "не допущено"), здійснюється за рішенням випускової кафедри.

Розклади заходів з ліквідації академічної заборгованості з дисциплін, які викладаються окремими кафедрами факультету: