Open menu

Міжнародні профілі кафедр

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

Кафедра працює в напрямках створення і розроблення комплексних технологій виробництва екологічно чистих композиційних покриттів і матеріалів з використанням вторинних продуктів виробництв; дослідження і розроблення технологій виробництва модифікованих сорбентів і наповнювачів, а також облицювальних матеріалів і зміцнення неорганічних будівельних матеріалів архітектурного та історичного значення; розроблення транспортно-захисних контейнерів для збереження екологічно небезпечних, токсичних та радіоактивних відходів; створення наукових основ отримання поліфункціональних матеріалів з використанням золь-гель технології;дослідження в галузі хімії і технології мінеральних в'яжучих речовин (цементів) та сфери їх використання.

Науково-педагогічні працівники кафедри залучені до міжнародного співробітництва переважно через грантову діяльність. Зокрема, доц. Миронюк О. В. отримав грант посольства Франції в Україні/Університет Лотагрнгії, Нансі, Франція (2018) та грант міністерства освіти КНР/Океанічний університет Китаю, м. Циньдао, КНР (2019).

Проведення відкритих лекцій закордонних вчених є одним зі шляхів поширення кращих міжнародних практик (детальніше- на сайті кафедри http://htkm.kpi.ua/news/236-vdkrit-lekcyi-profesora-unvresitetu-lotaringyi.html)

Студенти та аспіранти мають можливість взяти участь у академічній мобільності або пройти наукове стажування. Наприклад,  у програмі Erasmus+ взяли участь: у 2018 році - студ. Дудко Володимир Андрійович (Паризька політехніка, Париж, Франція), у 2019 - студ.  Харченко Анастасія Вадимівна (Університет Лотарингії, Нансі, Франція), у 2018/2019 - аспірант Сіволапов Павло Володимирович (Університет Лотарингії, Нансі, Франція).

За міжнародний напрям на кафедрі відповідає Глуховський Владислав Вікторович (+380677861928, svscomp[at]ukr.net)

 

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР,ВтаЗХТ) визнана провідною кафедрою по відношенню до інших кафедр ТНР України, підтримує творчі зв'язки зі спорідненими кафедрами Казахстану, Таджикистану, Білорусі, Молдови, Киргизстану, Норвегії, Франції, Німеччини, Польщі тощо, бере участь в міжнародних симпозіумах з хімічної технології та промислової екології, в організації та проведенні науково-технічних конференцій, семінарів (кафедра була організатором 2-х наукових конференцій країн СНД з проблем хімічної технології неорганічних речовин).

Студенти кафедри мають можливість:

 • проходити навчальне та наукове стажування в провідних зарубіжних університетах і наукових центрах (Франції, Німеччині, США, Польщі, Канади, Італії, Південної Кореї, Норвегії, Швеції, Японії, Ірландії, Нідерландах).
 • навчатися в закордонних університетах-партнерах ХТФ і КПІ ім. Ігоря Сікорського протягом 1 або 2 років, одночасно за магістерською програмою ХТФ із захистом магістерських робіт в закордонних університетах і на факультеті з отриманням «Подвійного диплома магістра з хімії та хімічної технології».

Кафедра хімічної технології кераміки та скла підтримує міжнародні зв'язки з

 • Environmental Protection Agency, USA;
 • Michigan State University, USA;
 • University of Texas, USA;
 • Katholieke Universiteit Leuven, Balgium;
 • Austrian Research Centers of Seiberdorf;
 • Universite du Maine, France;
 • Institut National Agronomique, Paris, France;
 • Universidad de Granada, Spain;
 • Institute of Environmental Geology and Geoengineering, Roma, Italy;
 • Institute of Steel and Alloys, Moscow, Russia;
 • National Centre for Disease Control and Public Health, Tbilisi, Georgia.

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Викладачі кафедри проходять стажування у кращих закордонних наукових установах Європи : Universite du Maine, Ecole Centrale de Lyon— Франція, Padova University — Італія,  Leiden University - Нідерланди , University of Life Science- Норвегія, Istambul University - Туреччина,  Тунісy – Sfax University,   Китаю — Shanghai Institute of Ceramics  та Сполучених Штатів Америки — Rutgers University (New Jersey).

Співробітники кафедри є організаторами щорічних міжнародних наукових семінарів із  запрошеними закордонними  науковцями із Нідерландів, Франції, Італії. Майже щомісяця кафедра організує і проводить семінари-лекції закордонних  викладачів для всіх  студентів ХТФ. Кафедра також проводить роботу по залученню іноземних викладачів для участі у захистах бакалаврських та магістерських робіт іноземними мовами.

Силами викладачів кафедри створено англомовні версії викладання дисципліни “Хімія” іноземним студентам та дистанційний курс навчання “Basics of General Chemistry for International students”.