Open menu

Розвиток та пріоритети

Відкриття Центру сучасних водних технологій

В країні з'явилася нова галузь виробничої діяльності пов’язана з розвитком сучасних методів водопідготовки та водоочищення, що вимагає для свого успішного функціонування професійно підготовлених фахівців високого рівня. В даний час в Україні немає жодного закладу вищої освіти (ЗВО), який би повноцінно готував спеціалістів такого профілю.

Для вирішення цієї проблеми розроблено сертифікатну програму «Вода та сучасні водні технології» для магістрів і аспірантів факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших ЗВО. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються актуальністю інформації та її прикладною прямованістю, що дозволяє отримати додаткові знання та навички і розширити коло кар’єрних можливостей в цій сфері.

Water Centre 1
У підготовці фахівців братимуть участь професорсько-викладацькі кадри КПІ ім. Ігоря Сікорського, вчені з Національної Академії наук України, професори з університетів Європи та США, а також провідні фахівці з українських і закордонних компаній, що мають досвід практичної роботи з сучасним водоочисним обладнанням, а також в організації бізнесу водопідготовки.
Навчання за сертифікатною програмою включає курси лекцій, практикуми, лабораторні заняття на сучасному обладнанні, стажування на Науково-виробничому об’єднанні «Екософт», екскурсії на промислові та громадські об’єкти для ознайомлення з роботою сучасних систем водопідготовки.
За результатами опанування слухачем сертифікатної програми, набуття певних професійних знань, умінь і навичок видається сертифікат КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Реалізація сертифікатної програми здійснюється в Центрі сучасних водних технологій, який створено на ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спонсорської підтримки Науково-виробничого об’єднання «Екософт» та ГО «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet»
Відкриття Центру відбулося 01 вересня 2021р. о 16 00 у великій хімічній аудиторії 4го корпусу ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Напрямки роботи Центру:
- організація навчання за сертифікатною програмою «Вода та cучасні водні технології»;
- проведення наукових досліджень сучасних процесів водопідготовки та водоочищення в навчально-дослідній технологічній лабораторії - проведення випробувань з якості води та матеріалів для її очищення у лабораторії іонного обміну та адсорбції, що сертифікована ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»;
- видання фахового журналу категорії Б «Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті».
Керівник Центру:
Мітченко Тетяна Євгенівна, д.т.н., професор кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «ВОДА ТА СУЧАСНІ ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Перелік освітніх компонентів програми
1. Сучасні методи кондиціювання та очищення води та курсовий проєкт з сучасних методів кондиціонування та очищення води
Що буде вивчатися – актуальні проблеми питної та технологічної води; сучасні методи, матеріали та технології її кондиціювання та очищення в умовах централізованої та децентралізованої водопідготовки.
2. Сучасні методи очищення побутових і промислових стічних вод та їх повторного використання
Що буде вивчатися - сучасні методи, матеріали та технології очищення побутових та промислових стічних вод та їх повторного використання.
3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Що буде вивчатися - сучасні методи обробки інформації, бази даних, розрахунок параметрів сучасних систем за заданими умовами; діджиталізація процесів водопідготовки та водоочищення; інновації та підприємництво.


У 2021 році ХТФ увійшов до ТОП-10 факультетів промисловості рейтингу Forbes Україна: хіміко-технологічний – на сьомій сходинці!

Загалом, за версією журналу "Forbes Ukraine", у число кращих факультетів українських вишів увійшли 16 факультетів та інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського.


У 2020 році на ХТФ преміювали 39 науково-педагогічних працівника і 7 науковців за публікації у Scopus та Web of Science.

 На долю Хіміко-технологічного факультету припадає 11,3 % (39 осіб) премійованих науково-педагогічних працівників (НПП) і 47,2% (7 осіб) науковців, загалом у КПІ рекомендували до преміювання 345 науково-педагогічних працівників і 17 науковців. Загальний фонд премій становить 700 тисяч гривень. Мінімальна сума премії авторам за публікаційну активність становитиме 500 грн, максимальна – обмежена сумою 15 тис. грн. Премія призначена авторам – працівникам КПі ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються у наукових базах Scopus і Web of Science і мають показники впливовості (імпакт-фактор) не менше 0,5 та своїми статтями підвищили загальний рейтинг КПІ.

 За наказом ректора про преміювання працівників ті здобувачів вищої освіти університету за публікаційну активність у 2019 році від 12.05.2020 №6/53 мінімальну суму премії в КПІ отримають 141 автор, максимальну – 4, з них 3 представника ХТФ: професор Фокін А.А., доценти Левандовський і Донцова Т.А., ще 3 науково-педагогічних працівника отримають премію розміром 10 тис. грн. доценти кафедри фізичної хімії Воровьйова В.І. і Бережницька О.С. і ст. викладач Пилипенко І.В. Активну участь у проведенні експериментів і підготовці матеріалів статей до оприлюднення їх у міжнародних науково метричних базах даних Scopus і Web of Science брали участь О.Гаврилова і Р.Антонюк.

 39 науково-педагогічних працівників ХТФ за 2019 рік значно підвищили загальний рейтинг цитувань у наукових базах Scopus і Web of Science, з них це Астреліна І.М., Бережницьку О.С., Бика М.В., Васильєва Г.С., Васькевич А..І., Воровьйову В.І., Гайдай О.В., Донцову Т.А., Жук Т.С., Іваненко І.М., Компанець М.О.,Корнілович Б.Ю., Косогін О.В., Левандовський І.А., Лінючев О.Г., Лінючева О.В., Літинська М.І., Мельник Л.І., Миронюк О.В., Мотронюк Т.С., Нагірняк С.В.,Назарова Т.В., Нудченко М.А., Пилипенко І.В., Пилипенко Т.М., Плашихів С.В., Погребова І.С., Прокопенко В.А., Рассукана Ю.В., Свідерський В.А., Спасьонова Л.М.. Толстопалова Н.М. Фокін А.А., Фроленкова С.В., Хрокало Л.А., Черняк Л.П.. Чигиринець О.Е., Янушевська О.І. і 7 наукових працівників: Васильєва С.М., Герасименко Ю.С., Жигадло Є.Ю., Кушмирук А.І., Лопатіна Я.Ю., Мірошниченко Ю.С., Тимцунік А.В.)

 КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2019 рік посідає 6-те місце зі 177 українських вишів за показниками бази даних Scopus. Моніторинг провів у квітні сайт Освіта.ua. Серед критеріїв оцінювання – показники публікаційної активності: кількість публікацій, кількість цитувань та індекс Гірша. Їх визначають міжнародні наукові бази Scopus і Web of Science. Упродовж останніх шести років індекс Гірша у КПІ помітно зростає. Нині КПІ має індекс Гірша 61.

 «У міжнародних рейтингах індекс Гірша важливий – він показує, наскільки університетські співробітники представлені у провідних наукових міжнародних виданнях. Це впливає на авторитетність університету – адже наші науковці публікуються в тих виданнях, де приймають тільки визнані роботи», – коментує перший проректор КПІ Юрій Якименко.