Open menu

Завантажити підручник/ навчальний посібник/ дистанційний курс

Подання рукописів підручників, посібників та дистанційних курсів на сертифікацію

Навчальні посібники та підручники ХТФ

Тут Ви можете завантажити навчальні матеріали та супровідні документи. Перед заповненням цієї форми збережіть рукопис у pdf- форматі та відскануйте супровідні документи у pdf- або графічному форматі (розмір файлів - не більше 1 Мб). Супровідні документи, які необхідно підготувати:

  • рецензію від фахівців відповідної галузі знань, які не є співробітниками кафедри авторів/укладачів (підпис рецензента завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою);
  • витяг із засідання кафедри (обов'язково зазначити результати перевірки на плагіат);
  • висновок відповідального редактора (підпис відповідального редактора завіряється посадовою особою та скріплюється печаткою).

 Зразки документів та повний текст Порядку розгляду рукописів навчальних матеріалів на ХТФ - за посиланням.
 Експерти факультету перевірять якість наданих матеріалів та підготують ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК, який надішлють Вам поштою. Після виправлення зауважень навчальні матеріали будуть розглянуті на найближчій Вченій раді ХТФ.

 Заповнити форму і завантажити рукопис

Дистанційні курси ХТФ

Тут Ви можете завантажити інформацію про дистанційний курс та супровідні документи. Перед заповненням цієї форми відскануйте витяг із засідання кафедри у pdf- або графічному форматі (розмір файлів - не більше 1 Мб; витяг має бути підписаний завідувачем та секретарем кафедри ).

Повний текст Порядку розроблення та сертифікації дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського
(затверджено наказом ректора № НУ/125/2022 від 01.08.2022 р.) - за посиланням.

Експерти факультету перевірять якість наданих матеріалів і відповідність вимогам до розробки електронних навчально-методичних матеріалів, та підготують ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК, який надішлють Вам поштою. Після виправлення зауважень навчальні матеріали будуть розглянуті на найближчій Вченій раді ХТФ та передані до Комісії з дистанційного навчання Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського для сертифікації та впровадження в освітній процес КПІ ім. Ігоря Сікорського

Заповнити форму і завантажити супровідні документи