Open menu

Опитування здобувачів вищої освіти, викладачів та інших стейкхолдерів

Навчально-науковий центр прикладної соціології «Соціоплюс» у співпраці з Департаментом навчально-виховноїї роботи здійснює комплексне дослідження якості вищої освіти та дослідження ринку праці,  шляхом опитування всіх заінтерсованих сторін: здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців, представників академічної спільноти. Регулярно проводяться опитування за наступною тематикою:

  • Дослідження якості забезпечення освітнього процесу
  • Дослідження якості забезпечення освітнього процесу очима викладачів
  • Викладач очима студентів
  • Опитування викладачів з питань академічної доброчесності
  • Опитування студентів з питань дотримання норм академічної доброчесності

Результати опитувань:

 

Посилання на анкети: