Каталоги освітніх компонентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

НОРМАТИВНІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 • Цикл загальної підготовки
 • Цикл професійної підготовки:
  • ОП Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення
  • ОП Хімічні технології органічних речовин
  • ОП Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів
  • ОП Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок
  • ОП Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів
  • ОП Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих та композиційних матеріалів