Open menu

Громадське обговорення

Обговорення освітніх програм магістрів

 У 2022-2023 н.р. продовжується відкрите обговорення та удосконалення ОНП та ОПП магістрів.

Прохання надсилати зауваження та пропозиції на адресу НМКУ xtf.metodist@gmail.com (тема листа - ОНП/ОПП магістр)

Програма, за якою проводиться акредитація у 2022 році:

ОПП попередніх років:

Відгуки стейкхолдерів

Протоколи робочих зустрічей та засідань НМКУ 161

Опитування


Триває оновлення магістерських програм:

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 листопада 2022р. на адресу НМКУ xtf.metodist@gmail.com