Open menu

Силабуси

нормативних освітніх компонентів за освітньо-науковою програмою 2024 p.

Обов’язкові компоненти циклу загальної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Викладач

Показники викладача

ЗО 01

Інтелектуальна власність та патентознавство

завантажити силабус ЗО 1

Викладач ЗО 1

Показники викладача ЗО 1

ЗО 02

Основи інженерії та технології сталого розвитку

завантажити силабус ЗО 2

Викладач ЗО 2

Показники викладача ЗО 2

ЗО 03

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації

завантажити силабус ЗО 3

Викладач ЗО 3

Показники викладача ЗО 3

ЗО 04

Комерціалізація наукових розробок

завантажити силабус ЗО 4

Викладач ЗО 4

Показники викладача ЗО 4

ЗО 05

Педагогічна майстерність

завантажити силабус ЗО 5

Викладач ЗО 5

Показники викладача ЗО 5

Обов’язкові компоненти циклу професійної підготовки

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Викладач

Показники викладача

ПО 01

Зелена хімія для чистих хімічних технологій

завантажити силабус ПО 1

професор каф. ФХ
Чигиринець О.Е.

Показники викладача ПО 1

ПО 02

Зелена хімія для чистих хімічних технологій. Курсова робота

завантажити силабус ПО 2

зав. каф. ФХ
Воробйова В.І.

Показники викладача ПО 2

ПО 03

Передові композитні матеріали та супергідрофобні поверхні

завантажити силабус ПО 3

в.о. зав. каф. ХТКМ
Миронюк О.В.

Показники викладача ПО 3

ПО 04

Ресурсоефективні хімічні технології та циркулярна економіка

завантажити силабус ЗО 4

Викладач ПО 4

Показники викладача ПО 4

ПО 05

Хімічні технології захисту навколишнього середовища

завантажити силабус ПО 5

Викладач ПО 5

Показники викладача ПО 5

ПО 06

Моніторинг навколишнього повітряного середовища найновішими сенсорними системами

завантажити силабус ПО 06

Викладач ПО 06

Показники викладача ЗО 5

ПО 07

Хімічні технології нульового забруднення

завантажити силабус ПО 07

Викладач ПО 07

Показники викладача ПО 07

ПО 08

Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота

завантажити силабус ПО 08

Викладач ПО 08

Показники викладача ПО 08

 

Дослідницький (науковий) компонент

Код ОК

Назва освітнього компонента

Силабус

Викладач

Показники викладача

ПО 09

Теоретичні засади наукових досліджень

завантажити силабус ПО 09

Викладач ПО 9

Показники викладача ПО 9

ПО 10

Експериментальні методи в наукових дослідженнях

завантажити силабус ПО 10

Викладач ПО 10

Показники викладача ЗО 10

ПО 11

Науково-дослідна практика

завантажити силабус ПО 11

Викладач ПО 11

Показники викладача ПО 11

ПО 12

Виконання магістерської дисертації

завантажити силабус ПО 12

Викладач ПО 12

Показники викладача ПО 12

Каталог вибіркових освітніх компонентів

Каталог вибіркових дисциплін для 2021-2022 навчального року

Завантажити каталог 2021-2022

Каталог вибіркових дисциплін для 2022-2023 навчального року

Завантажити каталог 2022-2023

Каталог вибіркових дисциплін для 2023-2024 навчального року

Завантажити каталог  2023-2024

 

Вибіркові освітні компоненти циклу професійної підготовки

Назва освітнього компонента

Силабус

Опис

Основи інженерії та технології сталого розвитку

завантажити силабус ЗО 2

Викладач ЗО 2

Практичний курс іноземної мови для наукової комунікації

завантажити силабус ЗО 3

Викладач ЗО 3

Комерціалізація наукових розробок

завантажити силабус ЗО 4

Викладач ЗО 4