Open menu

Вступ на 3 рівень (доктор філософії)

Прийом до аспірантури на хіміко-технологічний факультет здійснюється за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія.

Вступний іспит із спеціальності:

 • 7 вересня 2022 року, час проведення: 14.30 місце проведення: велика хімічна аудиторія, корп. № 4

Додаткове вступне випробування:

 • 29 серпня 2022 року, час проведення: 14.30 місце проведення: велика хімічна аудиторія, корп. № 4

Перед подачею документів рекомендуємо ознайомитись з освітньою програмою, навчальним планом, умовами навчання на факультеті тощо:

Документи та посилання щодо вступу до аспірантури у 2022 році. Документи подаються одночасно повним комплектом.

Програма фахового випробування

Програма додаткового випробування

Сертифікат про акредитацію (акредитовано з визначенням "зразкова")

certif
 1. ВСТУП ДО ДОКТОРАНТУРИ:

  Подання документів про вступ до докторантури у 2022 році планується у зазначені терміни (aspirantura.kpi.ua), далі вступники до докторантури протягом місяця доповідають  на засіданні кафедри про розгорнутий план докторської дисертації та кількість публікацій по докторський дисертації. Кафедра готує висновок (витяг із протоколу дистанційного засідання кафедри про можливість подати роботу до захисту протягом двох років підготовки в докторантурі), та надсилає його до відділу аспірантури та докторантури.

  Щорічно у червні всі рекомендовані вступники до докторантуру запрошуються на засідання приймальної комісії до докторантури. У 2022 році функції приймальної комісії до докторантури виконує комісія з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету.

 2. ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ:

  Необхідно провести (можливо дистанційно) на засіданнях кафедр презентації дослідницьких пропозицій вступників до аспірантури у 2022 році.

  Пропонується попередньо ознайомити колектив кафедри про тематику, актуальність, наукову новизну дослідження кожного вступника до аспірантури.

  Після проведення презентацій подати до відділу аспірантури та докторантури інформацію про кількість вступників до аспірантури станом на травень 2022 року.

  Нагадуємо, інформація щодо прийому документів до аспірантури у 2022 році – на сайті відділу аспірантури та докторантури (aspirantura.kpi.ua).

Вартість навчання (2022/2023 н.р.):

вартість одного року підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (громадян України):

 • 1 рік підготовки - 44 900 грн.
 • 2 рік підготовки - 44 900 грн.
 • 3 рік підготовки - 34 500 грн.
 • 4 рік підготовки - 34 500 грн.

вартість одного року підготовки здобувачів  ступеня доктора наук (громадян України):

 • 1 рік підготовки - 35 600 грн.
 • 2 рік підготовки - 35 600 грн.