Каталог освітніх компонентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін (а також курсових проєктів та робіт, практик, кваліфікаційних робіт) містять анотований перелік дисциплін, які пропонуються для студентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
 

Назва освітньої компоненти

Силабус

Філософські засади наукової діяльності  Завантажити
Іноземна мова для наукової діяльності (англійська, німецька, французька)

 Завантажити

Нанохімія і наноматеріали  Завантажити
Методологія наукових досліджень  Завантажити
Науково-дослідна практика  Завантажити
Педагогічна практика  Завантажити