Чергове засідання Вченої ради ХТФ:

26 квітня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (протокол № 4 від 26.04.2021 р):

  • Конкурсні справи. Вибори Фокіна А.А. на посаду завідувача кафедри Органічної хімії та технології органічних речовин
  • Підготовка до акредитації освітніх програм рівня бакалавр магістр, PHD
  • Про рекомендацію Вченої ради ХТФ для надання грифів методичним розробкам факультету  (Інформація заст. декана Сангінової О.В.)
  • Критичний аналіз дотримання поточного контролю, як окремим викладачем, так і зав. кафедрою (Інформація заст. декана ХТФ Косогін О.В.)
  • Про підготовку роботи приймальної комісії. Завдання та поточні питання (Інформація відповідального секретаря ПК Хрокало Л.А.)
  • Різне:
  • Затвердження нової редакції опису наукової школи. (кафедра ХТКС)

 

 

Анотований зміст засідань Вченої ради ХТФ

Протокол № 1 від 25.01.2021 р.

Протокол № 2 від 26.02.2021 р.

Протокол № 3 від 29.03.2021 р.

Протокол № 4 від 26.04.2021 р.