Open menu

Про ХТФ

Хімія не має кордонів

 

 chemistry science 1200x600   Безумовно, прав був Д.И. Мендєлєєв, коли говорив, що «далеко простягає хімія руки свої». І дійсно, у сучасному світі не те, що важко, - неможливо знайти область промисловості, технічний і побутовий вироби, завдання із охорони навколишнього середовища й здоров'я людей, де не була б задіяна хімія, хімічна наука й хімічна технологія. 

І навіть, якщо об'єктивним оком оглянути минулі й справжні проривні інноваційні досягнення людства, то можна констатувати - більшість із них, якщо не всі, базуються на хімії або на її теоретичному прикладному застосуванні. Нарізним каменем відкриття властивостей атмосфери, таємниць води, водних і неводних розчинів, закономірностей виникнення й розвитку Всесвіту й життю, нанотехнологий і фулеренів, електронних, ядерних й інших матеріалів надвисокої чистоти, теорії й практики прикладної екології й електрохімічних процесів у живій і безжиттєвій матерії, технології полімерів і мільйонних за кількістю й прикладним застосуванням органічних сполук, ліки - все це є далеко невичерпаним переліком фундаментальних досягнень хімії.

Сучасні проблеми проникнення в безмежний простір мікро- і макрохімічного миру, прогнозне й оптимальне моделювання безлічі можливих перетворень хімічних сполук ставлять перед хіміками завдання, на кілька порядків більше складні, чим ті, що виникають, наприклад, при довгостроковому прогнозі метеоявищ. Не дарма, досягнутого рівня розвитку математики й потужності навіть суперкомп'ютерів явно недостатньо, щоб без істотних припущень моделювати й розраховувати складні хіміко-технологічні системи й хіміко-технологічні процеси.

До речі, хімія - дуже складна наука й вимагає для оволодіння нею особливої завзятості. Із задоволенням і спокоєм всі ми використовуємо матеріали з хімічним походженням: овочі й фрукти, пластмасові вироби, лаки, фарбу, парфумерію, пиво, вино, питну воду, добрива, цукор, ліки, папір, кулькові ручки і т.п.

Є в університеті ентузіасти й працівники хімії - це студенти, аспіранти, викладачі й співробітники хіміко-технологічного факультету. Останньою неділею травня разом з усією країною вони відзначають Свято хіміка й День ХТФ, до речі, першого на місцевостях колишньої російської імперії факультету, що почав підготовку інженерів-хіміків. Колективу факультету - провідному серед подібних факультетів України й одному із найстаріших в університеті - є чим пишатися: досягнення його в підготовці висококваліфікованих фахівців і в науці визнані в країні й у світі.

Професор Ігор Астрелін,
декан факультету 2000 - 2020, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України