Open menu

Курсові роботи та дипломування магістрів

Подання про затвердження тем кваліфікаційних робіт

Теми випускників кафедр  2021-2022

завантажити

Теми випускників кафедр 2022-2023

завантажити

Теми випускників кафедр 2023-2024

завантажити

Розподіл тем курсових робіт

Зелена хімія для чистих хімічних технологій. Курсова робота 2021-2022

Зелена хімія для чистих хімічних технологій. Курсова робота 2022-2023

Зелена хімія для чистих хімічних технологій. Курсова робота 2023-2024

завантажити

завантажити

завантажити

Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота 2021-2022

Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота 2022-2023

Хімічні технології нульового забруднення. Курсова робота 2023-2024

завантажити

завантажити

завантажити

Корисні посилання з оформлення технічної документації та кваліфікаційної роботи

  • ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. Структура та правила оформлювання
  • БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання
  • Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015
  • Оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел у наукових роботах
  • Навчальний посібник до виконання магістерської дисертації

Нормативні документи КПІ про випускну атестацію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського

завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

завантажити