Open menu

Освітній процес у осінньому семестрі 2022/2023 н.р.

Відповідно до підготовленого Наказу «Про заходи щодо організації та здійснення освітнього процесу в осінньому семестрі 2022/2023 навчального року» освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського починається у дистанційному режимі / дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання відповідно до графіку навчального процесу на 2022/2023 н.р. та Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі.

На найближчому засіданні Вченої ради хіміко-технологічного факультетіву (рішення має бути ухвалено до 16.08.2022р.) буде розглянуто можливість щодо проведення окремих занять в очному режимі з урахуванням особливостей окремих освітніх програмам (або їх освітніх компонентів) за умови:

  • наявності місць в укриттях навчальних корпусів, де планується проводити заняття;
  • дотримання стандартів вищої освіти.

У разі проведення окремих занять (практичних, лабораторних) в очному режимі:

  • очно заняття проводяться лише для тих, хто має таку можливість
  • забезпечується можливість дистанційного підключення (онлайн трансляції) до таких занять для тих здобувачів вищої освіти, які не матимуть можливості безпосередньо знаходитися в аудиторії.
  • передбачаються окремі дні проведення лекційних занять з усіх навчальних дисциплін, а також практичних, семінарських занять із ЗУ-дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого року навчання за освітнім ступенем бакалавр і запланувати окремі дні для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять з усіх інших дисциплін з можливістю проведення занять у дистанційному режимі з проведенням окремих занять в очному режимі з урахуванням безпечних умов для здобувачів вищої освіти та наукового-педагогічних / педагогічних працівників.

 У разі об’єктивної неможливості проведення занять за окремими освітніми компонентів (або їх складових) у передбачених цим наказом режимах:

  • У разі об’єктивної неможливості проведення занять за окремими освітніми компонентів (або їх складових) у передбачених цим наказом режимах, дозволити вносити відповідні зміни у робочі навчальні плани шляхом перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри.
  • За зверненнями здобувачів вищої освіти забезпечити надання індивідуальних графіків навчання та складання семестрового контролю, в тому числі на зимовий канікулярний період, або академічної відпустки для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі.