Open menu

Екзаменаційна сесія

З понеділка 12.06.2023 розпочинається екзаменаційна сесія відповідно до затвердженого розкладу.

Для тих, хто не зможе вчасно все виконати та буде не допущений або буде допущений, але отримає оцінку "незадовільно", "не з'явився", "усунено", передбачено заходи з ліквідації академічної заборгованості

 Терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами семестрового контролю літнього семестру 2022/2023 н.р. для здобувачів денної форми навчання:
Перше перескладання з 26.06.2023 р. по 28.06.2023 р.
Друге перескладання з 29.06.2023 р. по 01.07.2023 р.

 Допуск до заходів з ліквідації академічної заборгованості тих, хто не був допущений до заліку/екзамену (оцінка "не допущено"), здійснюється за рішенням випускової кафедри.

 Розклади заходів з ліквідації академічної заборгованості з дисциплін, які викладаються окремими кафедрами факультету:

➡️ Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
➡️ Кафедра технології електрохімічних виробництв
➡️ Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
➡️ Кафедра фізичної хімії
➡️ Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
➡️ Кафедра хімічної технології кераміки та скла
➡️ Кафедри інших факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського