Open menu

Організація освітнього процесу в осінньому семестрі 2023/2024 н.р. у змішаному режимі

 Відповідно до рішень Вченої ради університету від 03 липня 2023 року (протокол №7) та Адміністративної ради університету від 07 серпня 2023 року (), з метою забезпечення якісної фахової практичної підготовки здобувачів вищої освіти на хіміко-технологічному факультеті планується проводити в очному режимі тільки лабораторні заняття з окремих дисциплін:

Рішення приймались з урахуванням наявної кількості місць в укриттях та навчальних корпусів та можливості поселенням студентів в гуртожитки.