До уваги студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання та 3 курсу прискореної заочної форми навчання!

Нагадуємо, що вже з понеділка 5 квітня 2021р. розпочинається екзаменаційна сесія! Розклад екзаменів можна завжди дізнатись на сайті
https://www.rozklad.kpi.ua.

Для тих, хто був допущений, але на екзамені отримав «незадовільно» або не зміг з’явитись з поважних причин, ліквідація академічної заборгованості буде проводитись впродовж тижня після завершення екзаменаційної сесії за розкладом:

  • для бакалаврів 4 курсу денної форми навчання

- перша спроба

- друга спроба

Допуск до ліквідації академічної заборгованості тих студентів, які не були допущені до контрольних заходів семестрового контролю (отримали оцінку «не допущено»), проводиться на підставі рішення випускової кафедри.


Надрукувати