Open menu

Онлайн візит експертної групи з акредитації ОНП "Хімічні технології та інженерія"

17 січня розпочинає роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми Хімічні технології та інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії). У рамках роботи групи заплановані онлайн-зустрічі з гарантом ОНП та керівництвом університету, академічним та адмінистративним персоналом, здобувачами вищої освіти, представниками Ради молодих вчених, студентського самоврядування, відкрита зустріч тощо.

Повна програма візиту.

Посилання на відкриту зустріч з експертною групою 18 січня 2022 з 15-20 до 16-00 .

Самооцінювання освітньої програми "Хімічні технології та інженерія" Рівень вищої освіти "Доктор філософії"


 Актуальні посилання:

Опис

Посилання

Освітня програма

 

http://xtf.kpi.ua/images/Files/Educational_Progs/OP_PhD_2020_v13_3_merged.pdf

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/menu-educational-programs-ua/menu-prog-third-level-phd-ua

Навчальні плани

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/menu-educational-documentation-ua

Каталоги/силабуси освітніх компонентів (дисциплін)

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/menu-catalogs-of-disciplines-ua/menu-third-level-phd-ua

Наукові школи

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-science-ua/menu-scientific-school-ua

Тематика робіт аспірантів

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-science-ua/menu-topic-works-of-phd-ua

ДБ теми, гранти, впровадження та ліцензії

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-science-ua/menu-state-budget-topics-ua 

Міжнародні проєкти ХТФ

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-international-partnership-ua/menu-international-ctf-projects-ua

Міжнародні програми для студентів

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-international-partnership-ua/menu-international-programs-ua/menu-for-students-ua

Положення, регламенти та інші нормативні документи університету

http://osvita.kpi.ua/docs

Конференції

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-science-ua/menu-conferences-ua

Громадське обговорення

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/hromadske-obhovorennia

Протоколи робочих зустрічей

http://xtf.kpi.ua/images/Files/Accred_PhD/HMKY_1_1.pdf

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/hromadske-obhovorennia/protokoly-robochykh-zustrichei-ta-zasidan-nmku

Опитування

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/hromadske-obhovorennia/opytuvannia

Результати опитування

http://xtf.kpi.ua/images/Files/Accred_PhD/Questionare_1.pdf

Графік навч. процесу та розклад

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/menu-education-ua/menu-schedule-ua

http://rozklad.kpi.ua/

Загальна інформація про вступ до аспірантури

http://xtf.kpi.ua/index.php/uk/entrance-ua/menu-admission-phd-ua

Сайт аспірантури

https://aspirantura.kpi.ua

Сайт центру розвитку кар’єри

https://robota.kpi.ua/

Сайт департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР)

https://dnvr.kpi.ua/

Студентська соціальна служба

https://dnvr.kpi.ua/#m6

Сайт відділу академічної мобільності КПІ

https://mobilnist.kpi.ua/

Головна