Open menu

Оновлено графік навчального процесу другого семестру (з 04 квітня 2022р.)

Для бакалаврів 1-3 курсів та магістрів 1 курсу:

 • Календарний контроль:  не проводиться
 • Семестровий контроль (заліки; захисти курсових робіт/проєктів; екзамени):  27.06.2022 − 29.06.2022
 • Заходи з ліквідації академічної заборгованості: 04.07.2022 − 09.07.2022
 • Канікули: 01.07.2022− 31.08.2022

Для бакалаврів 4 курсу:

 • Календарний контроль: не проводиться
 • Семестровий контроль (заліки; захисти курсових робіт/проєктів; екзамени): 28.04.2022 − 30.04.2022
 • Заходи з ліквідації академічної заборгованості: 02.05.2022 − 07.05.2022
 • Переддипломна практика: 02.05.2022 − 29.05.2022 (у випадку захисту ДП), 02.05.2022 − 19.06.2022 (у випадку атестаційного екзамену)
 • Дипломне проєктування: 02.05.2022 − 19.06.2022
 • Захисти дипломних проєктів: 20.06.2022 − 30.06.2022

Для магістрів 2 курсу

 • Науково-дослідна практика: 31.01.2022 − 06.03.2022
 • Підготовка магістерської дисертації: 04.04.2022 − 12.06.2022
 • Захист дисертації: 13.06.2022 − 26.06.2022

Графік навчального процесу

Головна