Open menu

Особливості освітнього процесу у весняному семестрі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану

Шановні студенти та викладачі! Пропонуємо озайомитись з Наказом НУ/55/2022 від 22.03.2022 "Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану". Відповідно до Наказу, освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського відновлюється з 04.04.2022 для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії. Зверніть увагу, що кожний здобувач вищої освіти може обрати серед наступних варіантів:

  • синхронне або асинхронне навчання
  • перенесення опанування освітнього компоненту на наступні семестри
  • заміна виконання кваліфікаційної роботи на складання атестаційного іспиту
  • індивідуальні графіки навчання та складання семестрового контролю, в тому числі на літній канікулярний період
  • академічна відпустка для здобувачів, які не мають можливості брати участь в освітньому процесі (виключно за їх заявою)

Більше про освітній процес у весняному семестрі 2021/2022 н.р. в умовах воєнного стану - на телеграм-каналі або на сайті ДНВР.

Головна